Student projects (in Greek)

Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής μέτρησης φυσικής δραστηριότητας σε περιβάλλον έξυπνου ρολογιού

Περιγραφή: Εκτιμάται ότι περισσότεροι από το 80% των εφήβων παγκοσμίως δεν τηρούν τα απαραίτητα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, καθώς και ότι περισσότεροι από το 50% είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. Η παχυσαρκία και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται πλέον στις κυριότερες αιτίες θνησιμότητας διεθνώς. Οι τεχνολογίες μέτρησης Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ) υπόσχονται να συνεισφέρουν στον αγώνα κατά των σύγχρονων αυτών επιδημειών μέσω της κινητοποίησης υγειών συμπεριφορών. Τα έξυπνα ρολόγια αποτελούν μία υποσχόμενη νέα πλατφόρμα υλοποίησης προγραμμάτων αλλαγής συμπεριφοράς καθώς επιτρέπουν συχνή ανατροφοδότηση (ένας μέσος χρήστης αλληλεπιδρά με ένα έξυπνο ρολόι περί τις 80-150 φορές την ημέρα), με μεγαλύτερο εύρος παρουσίασης πληροφορίας σε σύγκριση με τυπικούς μετρητές ΦΔ (λόγω της προγραμματιζόμενης διαδραστικής οθόνης υψηλής ανάλυσης), και αναμένεται να επιταχύνουν την καινοτομία καθώς επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές μέσω των app stores, παρακάμπτοντας έτσι την ανάγκη ανάπτυξης νέου υλικού (hardware). Οι φοιτητές θα μελετήσουν σχετικές θεωρίες και στρατηγικές αλλαγής συμπεριφοράς, θα σχεδιάσουν τρόπους ανατροφοδότησης κατάλληλους για περιβάλλον ρολογιού (π.χ. η πληροφορία πρέπει να είναι γρήγορα αντιληπτή), θα τους υλοποιήσουν σε περιβάλλοντα Android Wear ή iOS, και θα τους αξιολογήσουν εμπειρικά μέσω μελέτης πεδίου.

Σε πρόσφατη ερευνητική μελέτη (Gouveia κ.α., 2016), προσπαθήσαμε να εξερευνήσουμε τον χώρο των άμεσα αντιληπτών διεπαφών (glanceable user interfaces) στο πλαίσιο των μετρητών φυσικής δραστηριότητας. Μέσω διαδικασίας επαναληπτικού σχεδιασμού, καταλήξαμε σε 21 διακριτές διεπαφές χρήσης και έξι αρχές σχεδίασης. Υλοποιήσαμε τέσσερις διεπαφές και τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης ήταν ιδιαίτερα ενθαρυντικά. Για παράδειγμα, η διεπαφή TickTock απεικονίζει τις περιόδους φυσικής δραστηριότητας (και αντίστροφα έλλειψής της) κατά την τελευταία ώρα. Σε αντίθεση με τυπικούς μετρητές φυσικής δραστηριότητας οι οποίοι προτείνουν έναν ημερήσιο στόχο (π.χ. 10000 βήματα), το Ticktock ενθαρύνει την κατανομή φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Να ληφθεί υπόψιν ότι η καθιστική ζωή είναι παράγοντας κινδύνου ανεξάρτητα από την συνολική ημερήσια φυσική δραστηριότητα ενός ατόμου. Στην εμπειρική μελέτη παρατηρήθηκε οτι η διεπαφή είχε αξιοσημείωτη επίδραση στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, όταν οι χρήστες έβλεπαν ότι ειχαν περπατήσει 10 ή λιγότερα λεπτά κατά την τελευταία ώρα, είχαν 77% πιθανότητα να ξεκινήσουν νέα φυσική δραστηριότητα στα επόμενα 5 λεπτά.

Οι φοιτητές θα επιλέξουν και θα αναπτύξουν μία από τις διεπαφές που έχουν προταθεί από τους Gouveia κ.α. (2016), ή θα σχεδιάσουν τη δική τους διεπαφή. Ο κώδικας των τεσσάρων διεπαφών που έχουν υλοποιηθεί θα δωθεί στους φοιτητές για ευκολότερη εξοικείωση με το περιβάλλον Android Wear. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συζητήσουν το θέμα με τον επιβλέπων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Gouveia, R., Pereira, F., Karapanos, E., Munson, S., & Hassenzahl, M. (2016). Exploring the design space of glanceable feedback for physical activity trackers. In Proceedings of the 2016 ACM international joint conference on pervasive and ubiquitous computing. ACM.
  2. Gouveia, R., Karapanos, E., & Hassenzahl, M. (2015). How do we engage with activity trackers?: a longitudinal study of Habito. In Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (pp. 1305-1316). ACM.
  3. Adams, A. T., Costa, J., Jung, M. F., & Choudhury, T. (2015). Mindless computing: designing technologies to subtly influence behavior. In Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (pp. 719-730). ACM.
  4. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.

 

 

Θεματική Περιοχή: Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου σε έξυπνα ρολόγια

Περιγραφή: Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αυτογνωσία μέσω της μέτρησης των συμπεριφορών μας έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια (δες http://www.personalinformatics.org), και ένα πεδίο εφαρμογής που αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό της διαχείρισης του χρόνου και της παραγωγικότητας. Αν και έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής αρκετές τεχνικές υποβοήθησης του χρήστη στη διαχείριση χρόνου, οι περισσότερες από αυτές βασίζονται στην καταγραφή παρελθοντικών συμπεριφορών και την αλλαγή συμπεριφοράς μέσω ενδοσκόπησης, ή της υποστήριξης του τρόπου λήψης αποφάσεων που ο Daniel Κahneman αποκαλεί ‘Σύστημα 2’ [1]. Στη συγκεκριμένη εργασία θα εξετάσουμε εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης παραγωγικότητας που βασίζονται στην ‘αυτόματη σκέψη’ ή αυτό που Kahneman αποκαλεί ‘Σύστημα 1’. Τέτοιες τεχνικές προσπαθούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του χρήστη μέσω ήπιων παρακινήσεων κατά τη στιγμή λήψεως αποφάσεων και ενεργειών και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χρήσης με τρόπο που να προτρέπει ορισμένες ενέργειες και να αποτρέπει άλλες (π.χ. η πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Ο/η φοιτητής/τρια θα αναπτύξει μία εφαρμογή σε περιβάλλον έξυπνου ρολογιού (Android Wear ή iOS) η οποία θα επιτρέπει στον χρήστη να θέτει χρονικά όρια εκτέλεσης εργασιών και να λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση ως προς τον εναπομείναντα χρόνο. Κατά τον σχεδιασμό της τεχνολογίας θα εξεταστούν διαφορετικές στρατηγικές παρουσίασης της πληροφορίας με στόχο την εκμετάλλευση της επίδρασης του πλαισίου (framing effect). Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών θα εξετασθεί πειραματικά στο πεδίο. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συζητήσουν το θέμα με τον επιβλέπων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.
  2. Adams, A. T., Costa, J., Jung, M. F., & Choudhury, T. (2015). Mindless computing: designing technologies to subtly influence behavior. In Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (pp. 719-730). ACM.
  3. Collins, E. I., Bird, J., Cox, A. L., & Harrison, D. (2014). Social networking use and RescueTime: the issue of engagement. In Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct Publication (pp. 687-690). ACM.
  4. Macan, T. H. (1994). Time management: test of a process model. Journal of Applied Psychology, 79, 381– 391

Technologies for Reflection and Behavior Change